Tidlig oppdagelse av lungekreft øker muligheten til å bli frisk til 92 % ifølge dr. Dick Pasker ved Quirónsalud-sykehuset i Torrevieja.

Røyking er den viktigste enkeltårsaken til kreft i verden, og lungekreft er den kreftformen som er blant de mest dødelige. Men om man oppdager lungekreft på et tidlig stadium, har man store sjanser for å overleve.

Ifølge dr. Pasker er sammenhengen mellom tobakk og kreft direkte.

2

-Om tobakk hadde forsvunnet hadde visse typer kreft, som for eksempel lungekreft, blitt sjeldne. Ifølge Verdens helseorganisasjon, knyttes også tobakk direkte til andre dødelige sykdommer som strupekreft, den niende hyppigste dødsårsaken på verdensbasis. Men risikoen for kreft gjelder alle organer som kommer i kontakt med tobakk, særlig munnen, som ofte glemmes.

Derfor anbefaler dr. Pasker regelmessige helsesjekker både for røykere og eks-røykere.

-I tilfelle med for eksempel lungekreft, oppdages sykdommen i tide og pasienten får øyeblikkelig behandling, øker muligheten til å bli frisk til 92 %. Uten en tidlig diagnose dør flertallet av pasienter som rammes av lungekreft. Hensikten med helsesjekkene er å oppdage plager knyttet til røyking på et tidlig stadium for å løse problemet før pasienten når stadiet der man ikke lengre kommer noen vei med behandling.

Men tobakk er faktisk assosiert med mer enn 25 sykdommer, deriblant luftveissykdommer og kardiovaskulære sykdommer. Blant disse sykdommene trekker dr. Pasker fram KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) som en sykdom fundamentalt knyttet til bruk av tobakk.

3

-Denne sykdommen kjennetegnes ved at luftveiene blir trangere og gir symptomer som tungpustethet ved gange eller økt fysisk aktivitet, hoste og oppspytt. Symptomene øker med årene. Det er viktig å oppdage sykdommen i tide fordi det dreier seg om en progressiv og irreversibel tilstand.

Lungespesialisten legger til:

– KOLS lar seg ikke kurere, men det fins behandlinger som kan holde symptomene i sjakk og bedre livskvaliteten til pasientene. Prognosene viser at problemet er økende. Derfor er dette svært viktig.

Tobakk har derimot mange andre negative virkninger. Bruk av tobakk har negativ virkning på fertiliteten hos både menn og kvinner, og dermed muligheten til å bli gravid.

30

-Kvinnelige røykere har større risiko under svangerskap, og barnet rammes også av de negative konsekvensene i svangerskapet og etter fødselen. Barn er de mest sårbare ofrene for passiv røyking, og tobakk er en risikofaktor for luftveissykdommer hos barn og som kan forebygges.

Det mange ofte glemmer er at nikotin også er et rusmiddel som er like avhengighetsskapende som heroin, og er den aller største grunnen til at det er så vanskelig å kvitte seg med røyken.

Hospital Quirón Torrevieja
Calle Partida de la Loma, s/n, 03184 Torrevieja (España)
+34 966 921 313
Fax.: +34 96 692 27 06
www.quironsalud.es
http://www.quironsalud.es/torrevieja