Spanias helseminister ønsker  å stramme inn lovene om tobakk og alkohol. Hun foreslår blant annet å begrense røyking på terrasser og vil utvide lovgivningen til å gjelde også elektroniske sigaretter.

Av Ann-Louise Gulstad

Minister for helse, forbruk og velferd, María Luisa Carcedo, har lagt frem et forslag om å stramme inn lovene som regulerer forbruket av alkoholholdige drikker og tobakk på grunn av at stadig flere blir avhengige av det hun kaller lovlige rusmidler.

Carcedo benyttet anledningen til å advare mot helserisikoen ved alkohol- og tobakksforbruk og sammenhengen med økningen i tilfeller av lungekreft, spesielt hos kvinner.

Carcedo har forsvart den nasjonale narkotikaplanen som et nødvendig virkemiddel for forebygging og opplyste at Ministerrådet har godkjent overføringen av 9,5 millioner euro til de autonome samfunnene for programmer av denne typen.

I uttalelser til journalister under besøket sitt på hovedkvarteret til Proyecto Hombre i Gijón, uttalte ministeren at det er nødvendig å endre lovene for å begrense bruken av både tobakk og alkohol. Etter hennes mening bør forbruket av tobakk på terrassene til restauranter og hoteller reguleres på en mer restriktiv måte og elektroniske sigaretter, såkalte “vapers” inkluderes i det nye regelverket.

Ministeren forslår bøter på opptil 600 euro for kunder som ikke respekterer loven, et beløp som vokser til 10.000 for hotelleiere som ikke greier å holde kontroll  i sine lokaler.

Helseministeren er også bekymret over økningen av cannabisforbruk blant unge mennesker, som forårsaker «alvorlige konsekvenser på den rusavhengiges personlige og profesjonnelle liv» og verdsatte i denne sammenheng rollen som institusjoner som Proyecto Hombre spiller når det gjelder rehabilitering og sosial reintegrering av rusavhengige.