Mange kommer til Costa Blanca Klinikken for å få vaksiner mot influensa og lungebetennelse. Den første settes som regel om høsten, mens den andre kan tas når som helst.

Selv om influensa i de fleste tilfeller ikke fører til alvorlig sykdom, kan den blant annet utvikle lungebetennelse og forverring av mange kroniske grunnsykdommer. Sykehusinnleggelse er nødvendig ved alvorlige komplikasjoner av influensa.

Anbefales til alle over 65

Influensavaksine anbefales hovedsakelig til alle over 65 år, og spesielt de som bor i omsorgsboliger og sykehjem. Det gjelder også barn og voksne med kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, diabetes type 1 og 2, leversvikt eller nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, og spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom. Gravide anbefales også å ta vaksinen.

Stor forespørsel

Opp gjennom årene har forespørselen om vaksiner bare økt på Costa Blanca Klinikken, som tilbyr konkurransedyktige priser og stort sett de samme varemerkene som man bruker i Skandinavia.

Influensavaksinen kan ikke gi deg influensa, men armen din kan bli øm ved innstikkstedet. Feber og ledd- eller muskelsmerter er også mulige, kortvarige bivirkninger.

Lungebetennelsevaksine

Når det gjelder lungebetennelsesvaksinen, som i utgangspunktet er mot en bakterie, anbefales pasienter som befinner seg i risikogruppen å ta denne for å unngå komplikasjoner som oppstår ved for eksempel koronaviruset. Tilstanden kan være svært alvorlig, særlig hvis man er eldre eller har problemer med helsen.

To typer vaksiner kan beskytte deg mot lungebetennelse, på fagspråket kalt pneumoni. Den ene er pneumokokkvaksine, den andre er mot influensa. Det høres kanskje merkelig ut at en influensavaksine kan forebygge lungebetennelse, men influensa svekker kroppen. Dette øker sannsynligheten for andre sykdommer, blant annet lungebetennelse.

Ufarlig

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse. Den kan også gi et alvorligere sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). Selv med antibiotikabehandling kan det forekomme dødsfall. Alvorlig pneumokokksykdom rammer særlig de yngste og de eldste aldersgruppene, samt personer som er spesielt utsatt på grunn av andre sykdommer. Bakterien finnes naturlig i nese og svelg, særlig hos friske barn. Smitte skjer gjennom nærdråpesmitte (som hoste og nysing) fra person til person. De fleste blir ikke syke, men noen personer har større risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom dersom de blir smittet.

Redder liv

Det finnes vaksiner mot pneumokokksykdom, og mange tilfeller med alvorlig pneumokokksykdom kunne vært unngått hvert år dersom flere hadde vært vaksinert. Vaksinen anbefales til alle over 65 år, og til dem som har hatt en pneumokokkpneumoni eller annen alvorlig pneumokokkinfeksjon. Det samme gjelder dem som har en kronisk sykdom som diabetes, hjerte- og karsykdom, nyresvikt, leversykdom eller mangler milten, har en kronisk lungesykdom, som for eksempel kols eller alvorlig astma, har et nedsatt immunforsvar, for eksempel på grunn av cellegift, kortisonbehandling med tabletter, eller har hiv, aids, Hodgkins sykdom, leukemi eller benmargskreft. Vaksinen anbefales også til dem som har et Cochlea-implantat (høreapparat mot døvhet) og lekkasje av spinalvæske etter skallebrudd.

Hvert sjette år

Pneumokokkvaksiner kan ikke gi deg lungebetennelse eller andre sykdommer. Stikkstedet på armen kan bli øm og sår. Feber og ledd- eller muskelsmerter er mulige, kortvarige bivirkninger. Revaksinasjon anbefales hvert sjette år, men personer med nedsatt immunforsvar eller problemer med milten kan trenge en dose hvert tredje til femte år.

Private helseinstitusjoner i Spania har ikke autorisasjon til å sette vaksine mot koronavirus. Alle Covid-vaksiner blir håndtert av staten.

https://costablancaklinikken.com/