Bente Lise Rasmussen fra Omsorgstjenesten har vært sykepleier hele sitt voksne liv. Et naturlig valg av yrke, siden hun veldig ung måtte lære seg hva ordet omsorg virkelig betyr.

Bente Lise er av den typen mennesker du møter og føler at du har kjent hele livet. Åpen, ærlig og transparent. Om det er litt rotete på kontorpulten hennes, gjør ikke det så mye. Her er det mennesket som er i fokus, og Bente Lise går langt for å møte sine kunders behov.

-Vi tilbyr alt innen hjemmesykepleie, som personlig hygiene, dusj, sårskift, medisindosering, enkel stell av hender og føtter, klipping av negler og mye mer. Vi har også tolketjenester, følge til lege og sykehus og tilrettelegger hjem med aktuelle hjelpemidler som trengs for at den enkelte skal få en god hverdag. Vi selger både nytt og brukt, og leier ut hjelpemidler på kortere eller lengre sikt. Vi foretar hjemmebesøk og har konsultasjoner på kontoret vårt i Albir. Vi tilbyr fast vakt på sykehusene også. Og ikke minst, vi tilbyr gjerne en prat og en god kopp kaffe på lokalet vårt i Pau Casals.

VARIERTE TJENESTER: Omsorgstjenesten tilbyr alt innen hjemmesykepleie. I tillegg til tolketjenester og aktuelle hjelpemidler, blant mye annet.

Sykepleieren ble født i Bergen, hvor hun vokste opp. Da hun giftet seg med sin kjære John, flyttet hun til Moi i Rogaland, der han er fra.

-Vi bodde der i nærmere 20 år, og fikk 5 barn. Det kom en tid at vi trengte en forandring, og vi begynte å tenke på å bo et år i Spania. De to eldste barna hadde flyttet ut, så det var 3 barn i alderen 12-15 år som reiste med oss til Spania. Da det nærmet seg tid for hjemreise, var alle enige om å bli, og vi kjøpte oss et hjem.

Grunnen til at hun valgte å bli sykepleier har mye å gjøre med oppveksten.

LANG KARRIERE: Bente Lise Rasmussen startet Omsorgstjenesten for syv år siden, etter en lang karriere ved flere kjente helseinstitusjoner.

-Jeg er vokst opp med både mor og far som hadde sine handicap. De fikk begge poliomyelitt da de var helt unge, og fra jeg var ganske liten ble jeg opplært til å være hjelpsom. Da jeg skulle velge utdannelse sto valget mellom å søke på førskole lærerutdanning eller sykepleie. Etter å ha arbeidet i barnehage et år, ble valget enkelt. Å ta seg av egne barn etter full jobb med barn hele dagen hadde jeg nok ikke mestret. Etter hvert har jeg etterutdannet meg både innen administrasjon, ledelse og pedagogikk.

Fra Norge har hun en allsidig yrkeserfaring fra kommunehelsetjenesten, og har jobbet med alt fra ambulansetjeneste til hjemmesykepleie og sykehjem. Hun har i tillegg vært med å bygge opp både sykehjem, omsorgsboliger og PU tjeneste.

-Jeg jobbet også på Fundacion Betanien i 8 år, hvor jeg var ansatt som nestleder.  Etter det gikk veien videre til Solgården der jeg arbeidet 50 % stilling i 2 år.

GOD STØTTESPILLER: Lena Pokorni har bodd på Costa Blanca i mange år, og tar seg av alt det administrative hos Omsorgstjenesten. Hun jobbet tidligere på Fundacion Betanien.

Grunnen til at hun bestemte seg for å starte egen bedrift for syv år siden, var det økende behovet hos både feriegjester og fastboende i området.

-Jeg må innrømme at det er mye jobb og lange arbeidsdager, men det å avslutte dagen og samtidig vite at alle mine brukere har det bra og har fått god hjelp fra meg og mine ansatte er veldig oppmuntrende. Det gir meg mye ekstra energi.

Omsorgstjenesten har gode samarbeidspartnere. Ved siden av lege, sykehus samarbeider de også med fotsoneterapeut, fysioterapeut, osteopat.

-Vi er et godt team! Jeg har flere skandinaver blant de ansatte, alle har solid yrkeserfaring og en av dem jobbet også på Betanien.

SENTRALT: Omsorgstjenesten ligger i Albir sentrum bare et par hundre meter unna stranden.

Kundene er for det meste gjester som oppholder seg i området fra 1 uke til 6 måneder. Men Omsorgstjenesten har også fastboende som de hjelper både på kort og lang sikt.

– Hvorfor velger de oss? Jeg skulle gjerne ha spurt dem. De kan stole 100 % på oss. Vi stiller opp for dem. Vi har en akseptabel pris på tjenestene vi tilbyr. Vi er fleksible og løsningsorienterte. Vi lytter til kundene og prøver å innfri deres ønsker. De opplever også at de ikke bare er et nummer i rekken, men at de blir hørt og tatt på alvor. Mange har behov for en god prat, ikke bare hjelp til morgenstellet eller andre konkrete oppgaver. Det er viktig for meg å se hele mennesket, ikke bare det kundene trenger hjelp til.