Charly’s Angels

Charly’s Angels

Engler som utfører mirakler og gir alle dyr en ny sjanse. Til og med funksjonshemmede valper, som Charly. Dette er Somos Gos.

Et helvetes dyreliv

Et helvetes dyreliv

Etter stort press fra lokalmiljøet som lenge har anklaget ledelsen på Auxilio de Animales de Alfaz del Pi for mishandling av dyrene, ble mottaket endelig stengt. Mange fryktet massiv avliving av hundene og kattene