Takket være Regnskapsfokus føler Sørensen at Åkerblå er oppdatert på sin økonomi til enhver tid.

1. FOTO SØRENSEN

– Det å inneha mange roller i en rekke frittstående selskaper kan være til dels komplekst. Ikke minst det å sette seg inn i det enkelte selskaps faktiske situasjon, holde seg oppdatert og ha full oversikt, har tidligere vist seg både kronglete og tidkrevende. Og da hjelper det jo ikke å ha et regnskapssystem som i beste fall gir deg historiske tall en måned på etterskudd. Etter omleggingen til Power Office Go har min hverdag derfor blitt langt enklere. Systemet er mer eller mindre selvforklarende og jeg finner alltid det jeg måtte lete etter, opplyser Sørensen fornøyd.

Blant de tingene Sørensen setter størst pris på når det gjelder et Skybasert regnskap, er kontroll, fleksibilitet og presisjon.

-En så enkel ting som å se en sanntidsoppdatert bankkonto i systemet gir en form for visshet som er rimelig ubetalelig. Enkelheten i å registrere reiseregninger og bilag med mobilen, laste dem direkte opp til det korrekte selskapets respektive regnskap, er også høyt skattet.

Det er imidlertid det faktum at han får langt «mer» ut av regnskapene han trekker fram som det store løftet.

2. - copia

– Å ha tall foran meg som jeg vet gjenspeiler virkeligheten i øyeblikket i et ytterst intuitivt grensesnitt er svært verdifullt. Noe som igjen åpner for at jeg på en helt annen måte kan bruke regnskapene som et aktivt og praktisk styringsverktøy i hverdagen. Også det å kunne lage ypperlige, visuelle rapporter, er en funksjonalitet jeg bruker mye. Den store forskjellen er nok allikevel at vi på en helt annen måte får utnyttet den dype kompetansen og ekspertisen vårt regnskapsbyrå totalt sett besitter.

Direkte kommunikasjon i denne sammenhengen nevner Sørensen spesielt arbeidsflyten. PowerOffice Go åpner blant annet for at han kan kommunisere med regnskapsbyrået direkte, inne i systemet. Noe som gjør at all nødvendig kommunikasjon glir mye lettere.

– Våre samtaler med Regnskapsfokus blir svært konkrete og presise. Det er aldri tvil om hvilket av våre mange selskap det er snakk om. Det er også minimalt med rom for eventuelle misforståelser rundt hvilke poster og tall det er snakk om. Dette har ført til at vi i dag har en langt dypere samtale med bakgrunn i regnskapene og får utnyttet deres spisskompetanse med det resultat at samarbeidet blir tettere. Du kan godt si at Regnskapsfokus har gått fra å være en bokførende ekstern ressurs til å bli en betrodd partner som gir råd i et strategisk perspektiv.