Forskning viser at PET-skann med glukose kan bidra til å forutsi hvordan en kreftsvulst vil oppføre seg og dermed forbedre behandlingsmetoder og sjansene for å bli frisk.

PET-skanning er en anerkjent bildebehandlingsteknikk som brukes for å kartlegge spredning av kreft. Teknikken gjør det mulig å oppdage en svulst i tidlig fase samt avgjøre hvilke organer som er berørt, og er et viktig komplementært verktøy før man fjerner en svulst med kirurgi.

Den tidlige responsen gjør det mulig å forutsi utfallet, og innen få uker med behandling kan man se om svulsten er følsom overfor legemidlet som brukes. Med tanke på at man nå må gjennom to eller tre måneder med cellegiftbehandling før en vet om behandlingen virker, anses disse resultatene for å være oppmuntrende.

0

Doktor Aurora Crespo, ansvarlig for Enhet for nukleærmedisin ved onkologiavdelingen ved Quironsalud-sykehuset i Torrevieja, og samarbeidspartner ved studiet for tverrfaglig onkologi ved UCAM, presenterte nylig en avhandling som konkluderte med at PET-skanning med glukose bidrar til å forutsi hvordan en svulst vil oppføre seg før en starter behandling med cellegift.

Denne avhandlingen er basert på det foretrukne glukoseforbruket til kreftceller og på hvordan et radiofarmasøytisk stoff basert på glukose konsentreres i ondartede svulster.

-Når en kreft utvikler seg dannes det sekundære svulster, noe vi kaller metastase, eller spredning, uttaler legen. For at denne prosessen skal finne sted, krever en kreftcelle mer energi enn en normal celle. Denne energien får cellen via metabolisering av glukose (glykolyse).

En kreftcelle forbruker generelt mer glukose enn en vanlig celle fordi den trenger mer energi for å kunne utvikle seg. Det mest nyskapende bidraget i dette forskningsarbeidet besto i å designe en genomisk signatur som identifiserer genene som er ansvarlige for økningen av glukoseforbruket ved metastase, noe som gjør det mulig å fordype observasjonen og forståelsen av de mest relevante metabolske veiene ved glukoseopptak.

-De aktive svulstene lagrer det radioaktive legemidlet kalt FDG, en radioaktiv glukose, noe som gjør det mulig å skille dem fra det friske vevet i en PET-avbildning, forklarer legen. Dersom signalet blir slått av i løpet av de første dagene etter behandling, betyr det at behandlingen påvirker svulsten og vil ende opp med å ødelegge den.

På denne måten kan man, hvis behandlingen ikke er effektiv, avbryte den for å unngå forgiftning, og finne en annen og mer effektiv behandling.

1554360-s__petscanner_mwidth-1510252650-883-640x480

Resultatene fra dr. Crespos studie har vist at glukose (FDG) faktisk markerer den biologiske, metabolske og formerende aktiviteten til kreftceller. Derfor kan PET-testen gi verdifull informasjon for å avgjøre om en kreftsvulst vil respondere på behandling. Dersom cellegiftbehandlingen er effektiv, vil det være mulig å visualisere en reduksjon i opptaket av FDG ved hjelp av PET-skanning og dermed forutsi om en svulst vil reagere på behandlingen innen få dager etter at de første dosene av behandlingen er gitt.

images

Flere studier har påvist den store kliniske effekten PET-skann har i onkologiske behandlinger. Teknikken utgjør et grunnleggende verktøy i diagnostisering av kreft, siden den identifiserer hvor kreften er lokalisert og hvor utbredt den er. Hos pasienter med kolorektal kreft, pulmonal neoplasi, ondartet melanom og lymfom kan denne teknikken endre behandlingsstrategien i opptil 40 % av tilfellene. Således kan denne teknikken bidra til å velge den optimale behandlingen i hvert tilfelle, redusere antall aggressive diagnostiske prosedyrer og unngå unødvendige operasjoner.

 

Comunicación 
comunicacion.torrevieja@quironsalud.es
 

              Hospital Quirón Torrevieja

Calle Partida de la Loma, s/n, 03184 Torrevieja (España)
+34 966 921 313
Fax.: +34 96 692 27 06
www.quironsalud.eshttp://www.quironsalud.es/torrevieja