I boken Spania og vi – Nordmenn før oss, avdekker forfatterne Knut Aukrust og Dorte Skulstad ni spennende fortellinger om nordmenn i Spania fra vikingtiden til i dag.

I en eventyrlig reise gjennom tid og rom, hvor leserne møter alt fra vikinger til prinsesser, hemmelige agenter, forretningsmenn og eventyrere, skildrer forfatterne Knut Aukrust og Dorte Skulstad hvordan det var å være nordmenn i Spania før oss. Tyngdepunktet er lagt på hundreåret fra 1850 til 1950, med enkelte avstikkere bakover til middelalderen og framover mot vår egen tid. Boken trekker fram ukjent materiale, basert på omfattende feltarbeid og arkivstudier.

MULIGHETENES LAND

-De mange som søker til Spania i dag inngår i en lang historie, sier Dorte Skulstad. Å kjenne til denne historien og vite at vi er ledd i en større kontinuitet har en egen verdi. Spanjolene åpnet sitt land for nordmennene som dro til Spania før oss. Det var ikke så mye å hente for alle i Norge den gangen, og Spania lokket som mulighetenes land.

Knut Aukrust legger til:

-Norsk utvandring til USA og europeiske land som England, Tyskland og Nederland har alle fått sine studier. Vi kjenner ikke til noe tilsvarende om nordmenn som slo seg ned i Spania.

TRELAST OG KLIPPEFISK

Boka er bygget opp omkring ni fortellinger som trekker frem personer og hendelser som har vært oversett, glemt eller fortiet i offentligheten.

-På La Gomera troner fortsatt familien Olsen som konger med makten og æren, men reder Thoresen fra Tjøme var førstemann på øyene. Og et av Spanias største trelastselskap ble grunnlagt og drevet av nordmenn i over 150 år, men knapt noen husker i dag deres virksomhet, hevder Aukrust.

-For ikke å glemme at klippfisken fra Vestlandet ga mat til millioner av spanjoler i regi av utvandrere fra Bergen, sier Skulstad. De slo seg ned i Bilbao og omegn på 1840-tallet. En av dem var hemmelig agent ved forhandlingene om Norges handelsavtale med Spania i 1892.

Prinsesse Kristina fra Tønsberg kom til Spania for over 750 år siden, og ligger begravd i Covarrubias

KONGELIGE, KONSULER OG SOLDATER

Boken trekker også frem en interessant historie om Prinsesse Kristina som reiste fra Tønsberg i 1257 for å gifte seg med prins Felipe, bror av kong Alfonso X av Castilla. Boka handler dessuten om norske konsuler og visekonsuler, om kampen mot lepra og om frivillige nordmenn i den spanske borgerkrigen som forsvarte demokratiet og republikken mot Franco. Historien om nordmennene som bidro til oppbygging av sykehus og barnehjem i Alcoi og Oliva er også med.

-I boken spør vi om, blant annet, hva som fikk nordmenn til å reise sørover på 1800-tallet, og hvordan livet deres var, sier Skulstad. Her ligger vår fascinasjon og vår utfordring.

Hun legger til:

-Spørsmålet åpner opp for utallige historier på kryss og tvers, og slik har vår metode vært styrt av assosiasjoner og sammenfall mellom mennesker, steder, handlinger og hendelser verdt å fortelle. Vi har vært i kontakt med noen utvalgte personer, som er etterkommerne til disse personlighetene, og som har hjulpet oss med å berette deres bakgrunn, virksomheter og skjebner.

APELSINER OG NORSK KULTUR

Geografisk ligger tyngdepunktet i de første kapitlene i Nord-Spania, men i kapittel fem blir leserne tatt med til områdene langs Middelhavskysten og Valencias gull, appelsinene.

-For nordmenn var appelsiner i starten en luksusvare og en sjeldenhet, men de ble raskt et symbol på sunnhet og vitaminer. På paradoksal vis har appelsiner i kombinasjon med ski, snø og påske, blitt et ikon på norsk kultur og særpreg. Vi går nærmere inn på hvordan norske utvandrere i Spania gjorde dette mulig.

THOR HEYERDAHL

Den største eventyreren av alle er kanskje Thor Heyerdahl, som også er med i boken. Hans siste oppholdssted og base var på Tenerife. Der mente han å oppdage en rekke pyramider og fikk hjelp av sin gode venn, Fred Olsen, til å bygge et museum.

-Heyerdahl kombinerte fakta og fabler på en litt for kreativ måte, men hans evne til å fortelle har trollbundet mange nordmenn, smiler Skulstad.

Det er ingen grunn til at denne boken om nordmenn i Spania før oss, ikke vil gjøre det samme. Den er utgitt av Novus Forlag, og kan bestilles i enhver vanlig bokhandel i Norge, men kan også kjøpes i Spania hos Den norske bokhandelen i Alfaz.