Terapien inkluderer medikamenter som gis intravenøst over to til tre uker, og gir ikke bivirkninger som håravfall, sår eller senking av leukocytter.

Immunterapi og administrering av medikamenter som fremmer immunrespons er et «nytt felt» i onkologiske behandlinger, og en «døråpner» for å oppnå bedre resultater med mindre toktiske stoffer i forhold til bruk av tradisjonelle legemidler, ifølge Dr. Antonio Brugarolas, direktøren ved onkologiavdelingen ved Hospital Quirónsalud i Torrevieja.

-Immunterapibehandlinger som er utført de siste fem årene har vært veldig effektive mot svulster av forskjellige typer, som for eksempel svulster på lunger eller lever, opplyser legen.

Medikamenter som brukes i immunterapien, såkalte checkpoint inhibitors, genererer en reaksjon i det immunologiske systemet mot svulster. Hensikten med inhibitorene er å tillate lymfocyttene å angripe svulstene, en reaksjon som i krefttilfeller ikke forekommer naturlig fordi eksistensen av svulster forhindrer det.

-Generaliseringen av immunterapi er en revolusjon med store bokstaver. Vi har på et blunk tatt mange store skritt i den rette retningen. Den største fordelen med disse medikamentene er at de gir et godt resultat på forskjellige typer kreft samtidig som de gir færre bivirkninger enn andre behandlinger, som for eksempel kjemoterapi.

images

Disse medikamentene gis intravenøst i flere omganger over to til tre uker, og gir ikke bivirkninger som håravfall, sår eller senking av leukocytter, uten at de reduserer effektiviteten av den grunn.

-I denne forbindelse kan vi tallfeste en økning i responsfrekvensen på 20% ved bruk av disse hemmende legemidlene. En av fire pasienter der immunterapien øker responsfrekvensen, er langtids kreftpasienter som fortsetter å vise resultater flere år etter at de har avsluttet behandlingen.

Immunterapien er for øyeblikket ikke en “endelig løsning” mot kreft, det er heller ikke påvist helbredelse ved isolert bruk, men legen understreker derimot at den gjør kjemoterapi mye mer effektiv og forbedrer pasientenes livskvalitet i en stor grad.

La inmunoterapia abrirá una puerta menos tóxica y más efectiva ante el cáncer

-Vi er overbevist om at disse nye medikamentene vil åpne mange dører til denne komplekse bygningen som immuniteten representerer, vi har tatt lange skritt fremover og bare flere dører vil åpne seg etter hvert, understreker Brugarolas.

For at de nye funnene skal ha størst mulig effekt, mener legen fra Quirónsalud at et multidisiplinært fokus på kreftbehandling er nødvendig, og at man innser at de forskjellige avdelingene må samarbeide og behandle pasienten permanent og simultant.

-Dette er spesielt viktig når immunterapi brukes, da det i disse tilfellene er helt nødvendig med koordinering mellom onkologer, immunologer, patologer og laboratoriet. Immunterapi krever en personlig onkologisk tilnærming, der behandlingen er tilpasset spesifikasjonene til hver pasient. Hvert tilfelle er forskjellig. Derfor er det viktig å utføre en prøve med ‘microrays’ i hver svulst som avslører om den inneholder kreftinduserende gener, og hvor svulstens reaksjon på medikamentene overvåkes for å forutsi hvordan den vil reagere på immunterapi.

1-quironsalud-torrevieja-hospital-oncologia

Onkologen er overbevist om at det vil komme en tid da suksessen på disse behandlingene kan forutsis med parametere for å klassifisere hvert enkelt tilfelle.

-Vi går faktisk allerede i den retningen ved bruk av PDL1-testen, som gjør det mulig å måle en prosentvis sannsynlighet for at terapien vil virke på hver pasient. Jeg spår en betydelig utvikling av denne type terapi i årene som kommer. Den har allerede forenklet kreftbehandlinger og økt livskvaliteten for pasientene.

Hospital Quirón Torrevieja

Calle Partida de la Loma, s/n, 03184 Torrevieja (España)
+34 966 921 313
Fax.: +34 96 692 27 06
www.quironsalud.es

http://www.quironsalud.es/torrevieja

thumbnail