Sykehusene er blant Costa Blancas beste, og har toppmoderne avdelinger og banebrytende teknologi innen alle medisinske områder.

Hospital Vithas Alicante er et ledende privat sykehus som ligger ved foten av slottet Santa Bárbara i Alicante, i kort avstand fra sentrum. Sykehuset ble innviet 2. januar 1944. I 1997 startet et større ombyggingsprosjekt med blant annet etablering av nye operasjonsstuer med den mest avanserte teknologien. I november 2012 ble sykehuset inkludert i Vithas-gruppen, en av landets ledende i privat helsesektor i Spania, med mange sykehus rundt om i hele landet. Navnet til hospitalet ble i den forbindelse endret til Vithas Alicante.

Prestisjefylt internasjonalt team

Hospitalet har et prestisjefylt internasjonalt medisinsk team bestående av spesialister med lang erfaring og en visjon om at hver enkelt pasient skal få en personlig behandling. I tillegg er det utstyrt med det aller siste innen medisinsk teknologi for diagnose, behandling og overvåking på alle medisinske områder.

Vithas Alicante består av to sykehus (Vithas Alicante og Vithas Medimar). Det har totalt 162 sengeplasser og mer enn 30 000 m2 i areal. I tillegg har de en stab på mer enn 400 ansatte, som sammen med samarbeidspartnerne teller over 700 fagfolk.

Hospitalet betjener mer enn 370 000 pasienter i året, og tjenestetilbudet er godkjent i henhold til flere kvalitetsgodkjenninger.

ET BANEBRYTENDE SYKEHUS: Vithas-gruppen er en av landets ledende i privat helsesektor i Spania, og tilbyr den aller nyeste teknologien, anerkjente spesialister og en førsteklasses service på sine 19 sykehus og 22 klinikker over hele Spania.

Strenge sikkerhetsprotokoller

Sykehusene til Vithas er trygge sykehus for både pasienter og personell, takket være implementeringen av strenge sikkerhetstiltak mot covid-19. Blant tiltakene som er iverksatt kan nevnes etableringen av to inndelte områder: ett for personer med symptomer forenlig med covid-19, og ett annet for de øvrige pasientene.

En sikkerhet som alltid har blitt forsterket takket være det faktum at alle Vithas-sykehusene implementerer de strenge protokollene til Joint Commission International, et verdensreferanseorgan som akkrediterer pasientsikkerhet og høy kvalitet innen omsorg.

Vithas-sykehusene i Alicante har også fornyet sine akuttjenester det siste året, noe som betyr en stor forbedring i alle aspekter knyttet til pasientbehandling og pasientopplevelse. Alle rommene, materialene og utstyret er totalrenovert.

En av endringene som har gitt en betydelig forbedring i både pleie, komfort og personlig behandling har vært omstruktureringen som tillater uavhengige områder for voksne og barn. Mens allmenne akuttilfeller opprettholdes på Vithas Alicante, tar Vithas Medimar-sykehuset seg av alle pediatriske og mødre-barn akuttsituasjoner i tillegg til allmenne akuttilfeller.

Dette nye området er utstyrt med et nytt allmenmedisinsk område, tre akuttmedisinske konsultasjonsområder, to undersøkelsesbokser, et observasjonsrom med seks poster, et radiologirom og et triageområde. Det totale driftsarealet er på 428 m².

TOTALRENOVERT: Vithas-sykehusene i Alicante har fornyet sine akuttjenester det siste året, noe som betyr en stor forbedring i alle aspekter knyttet til pasientbehandling og pasientopplevelse. Alle rommene, materialene og utstyret er totalrenovert.

Det har også forskjellige pasientrom differensiert etter hvilken type omsorg de trenger og akuttgraden de representerer, ett område for mindre inngrep og et eget rom for hjertestans.

I den ombyggingen som er gjort, er det også utført en betydelig forbedring av klimaanlegget og fasilitetene, i samsvar med de gjeldende kriteriene for energieffektivitet.

Avansert odontologisk enhet

Vithas Davó Dental Institute er en banebrytende enhet som har spesialisert seg innen kompleks implantologi og dentofacial rehabilitering for spesielle pasienter med alvorlig beinatrofi i overkjeven.

Enheten er også ledende innen, og en ekspert på zygomatisk implantatteknikk. Det er en banebrytende og anerkjent teknikk, som gir pasienten faste tenner umiddelbart etter operasjonen, innen 24–48 timer.

I tillegg til komplekse tilfeller tilbys en portefølje av tjenester, som dekker alle typer behandlinger og teknikker, fra estetikk til rehabilitering.

INTERNASJONALT TEAM: Hospital Vithas har et flittig internasjonalt team som tar seg av pasientene og alt de måtte trenge hele veien.

Oftalmologi og avansert klinisk optometrienhet

Den oftalmologiske enheten, som finnes på begge sentrene, tilbyr en helhetlig tjeneste både på pleie- og operasjonsnivå. Den har mer enn 15 ansatte og den mest avanserte teknologien for diagnostisering og behandling av patologier i øyeeplet.

Enheten på kirurgisk nivå er utstyrt med en Excimer- og Femtosekund-laser, beregnet på katarakt- og hornhinneoperasjoner. Enheten utfører også kirurgi for nærsynthet, hypermetropi og astigmatisme, samt tilfeller av pediatrisk oftalmologi og strabismuskirurgi.

Avansert klinisk optometrienhet har på sin side som mål å tilby pasienten alle behandlingsmetoder for synsrehabilitering hos pasienter der det medisinsk-kirurgiske alternativet ikke er nok eller ikke anbefales når det er snakk om en optisk eller funksjonell anomali, og ikke patologi.

Nukleærmedisin og PET-enhet

Denne enheten har mer enn 30-års erfaring innen bildediagnostikk, og har topp moderne utstyr som representerer de siste teknologiske fremskrittene.

Enheten består av tre områder. Det første er beindensitometri, som garanterer høy effektivitet og nøyaktighet, noe som innebærer kortere utredningstid og en lavere strålingsrate for pasienter. Det andre er en nukleær medisinsk enhet, hvis diagnostiske bildebehandling på sekunder gjør det mulig å slå sammen enhver kombinasjon av nukleærmedisinske bilder med bildene som er oppnådd ved CT, MR eller ultralyd, og dermed oppnå presis anatomisk informasjon om det gjeldende organet. Til slutt, PET-senteret, som er en pionér i Alicante-provinsen i bruken av, positronemisjonstomografi, en morfologisk bildeteknikk som gir metabolsk og biokjemisk informasjon om sykdommen.

Hospital Vithas samarbeider med de fleste forsikringsselskapene, både nasjonale og utenlandske, samt med de fleste yrkesskadeforsikringene.