Skogbrann er et alvorlig problem i Spania, hvor det oppstår gjennomsnittlig 15.647 skogbranner i året, de fleste i august måned. Nesten samtlige branner er forårsaket av mennesker.

Av Ann-Louise Gulstad

Spania er et av landene i EU som oftest blir rammet av skogbranner. Uendelige mange tusen hektar blir brent hvert år, til stor fortvilelse for befolkningen. I de fleste tilfeller er det store skogområder som blir brent ned, men det har også vært mange tilfeller av folk som har mistet huset sitt og alt de eier, til og med flere dødsfall.

Tendensen har ifølge offisielle kilder økt de siste årene frem til 2018. 2013 var det verste året i dette århundret, og rekorden ble satt 4. september 2013 da det brant på 173 steder i landet. I 2017 ble hele 176.587 hektar brent. 2018, derimot, var århundrets beste år når det gjelder antall branner og en rekord siden de offentlige målingene startet i 1961. Totalt ble bare 25 162 hektar berørt. Man må gå helt tilbake til 1963 for å finne bedre resultater. Da ble 22.679 hektar brent, ifølge data fra Landbruks-, fiskeri- og matdepartementet. Men så langt lover ikke 2019 like godt, med mange alvorlige skogbranner både i vår og sommer. Mange har mistet sine hus, og mange sørger over døde kjæledyr og tap av utallige husdyr.

I den siste brannen i Galicia, gikk det med flere hundre dyr, både husdyr, vilt og kjæledyr.

Ifølge la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF), oppstår det gjennomsnittlig 15.647 skogbranner i året i Spania. Den mest risikable sesongen er sommeren. Det er i august måned at det skjer flest branner, etterfulgt av mars.

95% av alle skogbranner, er forårsaket av mennesker. Halvparten av tilfellene oppstår ved uhell. Når ulykken først er ute, er det store sjanser for at brannen sprer seg fort. Mangel på en grundig skogpolitikk er en av årsakene. Mange kommuner har opp gjennom årene ikke tatt hensyn til risikoen for skogbrann, og har bygd boliger og infrastrukturer som representerer høy risiko. Bygninger som ikke er forberedt på å forhindre og dempe virkningene av skogbranner. Befolkningen som bor i landsbyer med mye skog rundt, kjenner ikke til sine plikter og ansvar når det gjelder forebygging av skogbrann, og hvordan de best skal beskytte både naturen og sine eiendommer om ulykken oppstår.

Brannfly er et godt hjelpemiddel i kampen mot skogbrann. Ser du et slik fly komme susende mot sjøen vet du at det er en skogbrann i nærheten.

Avfolking og landskapsendring er andre alvorlige risikofaktor. Som España World Wildlife Fund forklarer, «I Galicia for 30 år siden var det frukthager, beiteområder og skogsområder som har gått tapt, noe som betyr at det i dag ikke finnes noen naturlig beskyttelse, og brannen når derfor husene.» Et annet problem er planting av lønnsomme treslag som blir brukt til papirindustrien og som ikke hører hjemme i Spania, og er veldig brannfarlige. Men det største problemet er kanskje meteorologiske faktorer som stadig høyere temperaturer hele året og mindre regn. Resultatet er et tørt og meget brennbart landskap, hvor flammene sprer seg på rekordtid.

Dessverre er over 95% av alle skogbranner forårsaket av mennesker, noen av dem gjør det med vilje med håp om å oppnå byggetillatelse på vernede områder.

Mistanken om at mange skogbranner er påsatt for å brenne ned vernet natur for å etterpå få lov til å bygge hus, representerer stor bekymring i Spania. At man kan tjene seg rik på konstruksjon i Spania er ingen hemmelighet. Men overalt mangler det jord å bygge på. I mange tilfeller er det noen som finner på å sette brann på vernede områder i håp om at det eventuelt vil føre til byggetillatelser. På tross av store protester, innførte den konservative Regjeringen i 2015 en endring i loven som gikk ut på at om det var grunner av allmenn interesse, skulle man kunne gi tillatelse for bygge på brent grunn. Den sosialistiske opposisjonen med politikeren Laura Seara i spissen, mente den juridiske endringen var en «farlig lov» som involverer «frontale angrep på miljøet og som fører til fullstendig kaos.»

Blir du utsatt for skogbrann, og det ikke er vann i nærheten, bør du blant annet finne et ryddig og åpent sted med lite vegetasjon, ligge lavt mot bakken og dekke kroppen din med våte klær, et teppe eller jord.

Om du noen gang skulle være så uheldig å bli innblandet i en skogbrann, er det noen forhåndsregler du kan ta. Gi beskjed til brannvesenet umiddelbart. Ikke prøv å slukke flammene på egen hånd. Hvis det ikke er vann i nærheten, finn et ryddig og åpent sted med lite vegetasjon, ligg lavt mot bakken og dekk kroppen din med våte klær, et teppe eller jord. Beskytt lungene dine ved å puste inn luft som ligger nærmest bakken, gjennom en fuktig klut, hvis mulig, for å unngå innånding av røyk.

Fortvilelsen over å miste huset sitt og alt man eier er stor, men det viktigste er å berge livet.

Hvis du er hjemme, bør du koble fra all tilførsel av gass og lignende. Fjern gjenstander som kan brenne rundt huset og glem ikke hagemøbler. Lukk dørene og vinduene i huset for å unngå gnister som kommer med vinden, lukk også skoddene. Plasser hageslangene slik at de når ethvert hjørne av huset. Oppbevar bilen i garasjen og lukk alle vinduer. Legg igjen dokumenter og verdisaker på et trygt sted. Legg alt til rette for brannmannskapets inntreden til eiendommen, spesielt tilgang til bassenger og vanntilførsler. Søk ly i bysentrum, på stranden eller på et annet trygt sted.