Ifølge spesialister i kardiologi ved Hospitales Vithas, blir mange overrasket når de hører at hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken blant kvinner i høyinntektsland verden over.

Om man spurte kvinner hvilken sykdom som utgjør den største risikoen for dem, ville de fleste sannsynligvis ha svart brystkreft. Svært få ville ha sagt hjerte- og karsykdommer. Dette fordi iskemiske hjerteanfall – hovedsakelig hjerteinfarkt og angina pectoris – tradisjonelt har vært assosiert med menn. De siste årene har det imidlertid vært en bekymringsfull økning i forekomsten av disse sykdommene hos kvinner.

Økt deltakelse i arbeidslivet

Det er grunnen til at rapporter fra Verdens helseorganisasjon år etter år advarer om at hjerte- og karsykdommer er den fremste dødsårsaken i verden blant kvinner. Her er det en ekte «molotovcocktail» av risikofaktorer, som til manges forundring og andres håp absolutt kan forebygges: hyperkolesterolemi, overvekt, stillesittende livsstil, hypertensjon og tobakksbruk.

Konklusjonen forskere har kommet frem til er at kvinners inntreden i arbeidslivet og endringene dette medfører når det gjelder livsstilsvaner, er hovedårsaken til at kvinner er mer utsatt for hjerteproblemer blant kvinner. Spesielt hos kvinner i ledende stillinger.

Dårlige vaner

-Kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet, og økt stressnivå knyttet til dette, og hovedsakelig røyking gjør at kvinner har dårligere hjertehelse enn tidligere, opplyser Dr. Miguel García Martínez, spesialist i kardiologi ved Vithas.

-Studier viser derimot at det ikke er stressnivået som er direkte ansvarlig for en forverring av hjertehelsen. Det er snarere de vanene man kan legge til seg som leder: å spise raskt og dårlig, maratondager der man røyker mye og at det ikke er tid til fysisk trening.

Underrepresentert i forskning

Det er også en annen grunn til at kvinner kommer mer uheldig ut av det når det gjelder forebygging av hjertesykdom. Siden iskemisk hjertesykdom – eller det som påvirker hjerterytmen og som hovedsakelig resulterer i hjerteinfarkt eller angina pectoris – tidligere var mer utbredt blant menn, har kvinner blitt tilsidesatt i de ulike studiene av sykdommen. Følgelig har de også vært underrepresentert i de ulike kliniske forsøkene. Derfor er det ikke tatt hensyn til de spesifikke egenskapene til den kvinnelige befolkningen og deres respons på forskjellige behandlinger og terapiformer. Denne underrepresentasjonen sammen med underdiagnostisering og underbehandling (fordi symptomene hos kvinner ikke er like tydelige som hos menn) kompliserer prognosen for kvinner.

Hormonell beskyttelse

I tillegg oppstår symptomer på hjerteproblemer senere hos kvinner enn menn. Grunnen er kvinners hormonsystem. De kvinnelige kjønnshormonene gir en naturlig beskyttelse mot hjerteinfarkt eller angina pectoris. Når kvinner kommer i overgangsalderen, synker østrogenproduksjonen markant, og dermed også den beskyttelsen de har hatt.

-Generelt er menn mye mer utsatt for å få et iskemisk anfall enn kvinner, men hos kvinner er overgangsalderen vendepunktet, sier Dr. Berenguer. Overgangsalderen er en prosess som kraftig reduserer østrogennivået, og gjør at også kvinner blir sårbare for eksempel hjerteinfarkt. Det er i tillegg viktig å merke seg at på tross av at de kvinnelige kjønnshormonene gir en naturlig beskyttelse, motvirkes de av røyking og andre ugunstige livsstilsvaner.

En annen faktor som bidrar til å forverre prognosen til kvinner, er at hjerteproblemene pleier å oppstå i gjennomsnitt ti år senere enn hva som er tilfelle hos menn. De får det i en alder da deres generelle helse begynner å svikte, og hvor de lider av komplikasjoner som er typiske for høy alder, som hypertensjon og kolesterol.

Viktig å ta vare på hjertet

Som hos menn, er hjerterehabilitering etter hjerteinfarkt eller angina pectoris hos kvinner avgjørende for å kunne gjenopprette daglige rutiner uten å utsette seg for risikable situasjoner.

-Hjerterehabiliteringsenhetene hos oss består av tverrfaglige team som hjelper med å tilpasse livet etter et iskemisk anfall. I tillegg gir vi en multifaktoriell kontroll som hjelper pasienten med å kontrollere alle risikofaktorer, opplyser Dr. Berenguer.

Legen anbefaler

For å forebygge hjerte- og karsykdommer, har legen tre anbefalinger. Først og fremst bør man slutte å røyke. Deretter må man være påpasselig med regelmessig kontroll av vekt og blodtrykk, spesielt etter overgangsalder. Til sist og ikke minst, regelmessig fysisk aktivitet, som å gå, svømme og sykle.

-Det bør gjøres mellom tretti og førtifem minutter minst fire dager i uken. Det utgjør faktisk en stor forskjell.

-Det er også avgjørende med kampanjer for å varsle kvinner om hvor viktig det er at de tar vare på hjertet sitt, og at de er oppmerksomme på mistenkelige symptomer. Like viktig er det at man fokuserer på passende diagnostiske og terapeutiske tiltak. Det kan man bare gjøre om man utfører studier som er representative for kvinner, for på denne måten å kunne kartlegge særegenhetene ved kardiovaskulær sykdom hos kvinner, avslutter legen.

SYMPTOMER – På hjerteinfarkt hos kvinner

I Spania som i mange andre land, er det flere kvinner enn menn som dør av hjerte- og karsykdommer. De fleste mister livet fordi de ikke vet å gjenkjenne symptomene.

Det vanligste hjerteinfarktsymptomet hos kvinner er generelt ubehag og brystsmerter, som hos menn. Imidlertid er det ikke uvanlig at kvinner også opplever andre symptomer.

Her får du en liste over de vanligste symptomene hos kvinner som lider av iskemisk hjertesykdom, ifølge Fundación Española del Corazón (Den spanske hjerteforeningen). Det er verdt å merke seg at det ikke er nødvendig at alle symptomene oppstår samtidig, og man bør ikke vente på intens smerte for å ringe legevakten. Jo tidligere det blir diagnostisert, jo mer sannsynlig er det for en kvinne å overleve.

  1. Trykk i brystet og kortpustethet når man hviler. Problemet med disse symptomene er at de kan forveksles med et angstanfall eller en hetetokt hos kvinner som noen gang har lidd av det. Det er ikke alltid ledsaget av kortpustethet. Og smerten kan vare i flere minutter, komme og gå.
  2. Smerter i arm, rygg, nakke, kjeve eller mage. De forskjellige punktene der smerten sprer seg betyr ikke nødvendigvis at det er direkte forbundet med hjertet, men det er varsler som sendes av kroppen for å forsvare seg mot kardiovaskulær kollaps.
  3. Kaldsvette, kvalme eller svimmelhet. Det vanligste hjerteinfarktsymptomet hos kvinner er generelt ubehag og brystsmerter, som hos menn. Det er likevel ikke uvanlig at kvinner opplever andre symptomer som kvalme og oppkast, noe som kan forveksles med et fordøyelseskutt.

95 % av hjerterelaterte dødsfall hos kvinner i Spania kunne vært unngått om de ble behandlet i tide ifølge Fundación Española del Corazón.

Risikoprofilen blant kvinner

Kvinner som har størst sjanser for å lide av hjertesykdommer er over 65 år, med en midjeomkrets som måler mer enn 88 centimeter — det vil si en viss risiko for fedme —, med kolesterol over 280 mg/dl og blodtrykk over 160 mmHg. De røyker, har kanskje et stillesittende liv, men har likevel et høyt stressnivå og har i tillegg et usunt kosthold med mye fett. Genetisk disposisjon spiller selvfølgelig også en rolle.

Hvis du har to eller flere risikofaktorer, er det lurt å oppsøke lege for å forebygge.